Dökümanlar

# Döküman Adı Döküman Tipi
1 İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME FORMU APPEAL AND COMPLAINT ASSESSMENT FORM
2 SİSTEM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU KALİTE DOKÜMANLARI
3 SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ KALİTE DOKÜMANLARI
4 BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI KALİTE DOKÜMANLARI
5 ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME, REDDETME, DARALTMA VE BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI KALİTE DOKÜMANLARI
6 TS EN ISO IEC 17021-1-2015 AKREDİTASYONLAR
7 TS EN ISO IEC 17065-2012 AKREDİTASYONLAR
8 BENART ISO 9001 2015 LOGO LOGO
9 GAZ YAKAN CİHAZLAR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU.PDF KALİTE DOKÜMANLARI
10 Makine Tip İnceleme Başvuru Formu KALİTE DOKÜMANLARI
11 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının Kullanımına Dair Prosedür KALİTE DOKÜMANLARI
12 P.26 Uzaktan Tetkik Prosedürü KALİTE DOKÜMANLARI
13 Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı KALİTE DOKÜMANLARI
14 Kalite Politikası KALİTE DOKÜMANLARI
15 Deney Başvuru Formu KALİTE DOKÜMANLARI
16 Laboratuvar Müşteri Memnuniyet Formu KALİTE DOKÜMANLARI
17 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü KALİTE DOKÜMANLARI
18 Karar Kuralı Prosedürü KALİTE DOKÜMANLARI
19 Ücretlendirme Talimatı KALİTE DOKÜMANLARI