CE MARKALAMA/CE BELGELENDİRME

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.   konusunda uzman Teknik Düzenleme Sorumlusu ve Teknik Uzman kadrosu ile Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) ve Gaz Yakan Cİhazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Makineler için Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT), ilgili ürünün kapsamış olduğu standart veya genel standartlara göre Elektriksel Güvenlik Testleri, Gürültü Ölçümleri, Fonksiyon Kontrolleri, Teknik İnceleme ve CE Markalama/CE Belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak; Test, Teknik İncelemeleri BENART Laboratuvarında yada müşteri yerinde yapıp CE Markalama/CE Belgelendirme hizmeti sunmaktadır.


BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ olarak Onaylanmış Kuruluş Numaramız 2430'dur.

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
 CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
 olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

 CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

YENİ YAKLAŞIM VE MODÜLER SİSTEM

"Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde  olması sağlanmaktadır. Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören  ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır. 
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk  oranlarını dikkate alarak belirlemektir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ 
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü 
2. Modül B : Tip İncelemesi

 1. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı 
  4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
  5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi 
  6. Modül F : Ürün Doğrulaması 
  7. Modül G : Birim Doğrulaması 
  8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Detaylı bilgi için tarafımız ile iletişim kurmanız rica olunur.