Endüstriyel Isıl İşlem Tesisatları ve Doğalgaz Yakan Sistemlerin Gaz Yakmaya Uygunluğu

Endüstriyel ısıl işlem tesisatları uygulama alanları sebebi ile Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına girmektedir. Isıl işlemde kaynak olarak gaz yakıyor olması sebebi ile Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) kapsamında değerlendirilemez. 

Endüstriyel Isıl İşlem tesisatlarının gaz yakmaya uygunluğu ilgili Direktif Temel Gerekliliklerini, A,B ve C tipi standart gerekliliklerini karşılaması ile sağlanmaktadır. Bu gereklilikleri sağlamayan bir tesis ilgili kanın (7223 sayılı kanun) ve direktif (2006/42/AT) gereğince güvenli kabul edilemez.

Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme LTD. ŞTİ. olarak endüstriyel tip ısıl işlem tesisatlarının ilgili direktif ve standartları kapsamında uygunluğun tespiti, raporlanması ve sertifikalandırılması hizmet vermekteyiz.

Detaylı bilgi için lütfen tarafımız ile iletişime geçin...

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Endüstriyel Isıl İşlem Tesisatları

Endüstriyel Isıl işleme örnekler aşağıdaki gibidir.

- Kurutma, Pişirme(Gıda harici), Eritme, Tavlama, Sertleştirme, Rafinasyon, Galvanizleme, Kaplama, Temizleme, Yağ Giderme, Isıtma, Ön Isıtma, Karbürleme, Ateşleme, Sinterleme, Kürleme, Gazlaştırma,  vb.

Detaylı bilgi için tarafımız ile iletişime geçin...